Okna PCV Madoń Oświęcim Chrzanów Trzebinia

ISTNIEJEMY OD 1991 ROKU - to mówi samo za siebie NISKA CENA - sprawdź sam! OSZCZĘDNOŚĆ - zobacz, ile zyskasz JAKOŚĆ  potwierdzona cerfyfikatami MONTAŻ I SERWIS dla klientów
okna pcv

Słownik

Dla Państwa wygody przedstawiamy krótki słownik branżowy zawierający proste wyjaśnienia słów związanych z branżą stolarki okiennej i drzwiowej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym zbiorem. Zdobyta tu wiedza ułatwi Państwu właściwy wybór stolarki okiennej.

Ćwierćwałek

stosowany jest najczęściej w przypadku, gdy ościeżnica nie jest osadzona w jednej płaszczyźnie ze ścianą.

Doświetle

to przeszklony element wykonany jako stałe szklenie lub okno ze skrzydłem ruchomym montowany zazwyczaj z jednego lub obu boków drzwi wejściowych w celu doświetlenia holu i uatrakcyjnienia wejścia domu.

Drzwi antywłamaniowe

to nazwa potoczna – są to po prostu drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Drzwiom przyznaje się klasy 1-6. W domach mieszkalnych stosuje się drzwi w klasie odporności – 1-4 według norm europejskich (nadal używa się też dawnej klasyfikacji – klasy A i B oznaczają podwyższoną odporność, klasa C najwyższą). Nazwy „drzwi antywłamaniowe” używa się dla określenia drzwi najbardziej bezpiecznych – za takie uznaje się drzwi klasy 3- 4 (odpowiadają klasie C według dawniejszej polskiej normy)

Emisyjność szyby

to zdolność powierzchni szkła do emitowania ciepła w zakresie dalekiej podczerwieni (5000 - 50000 nm); im mniejsza emisyjność, tym lepsze właściwości termoizolacyjne szkła

Aprobata techniczna

jest dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzającym pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie, uzależnioną od spełnienia określonych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób może być stosowany. Aprobaty Techniczne ITB udzielane są na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego, a w przypadku zestawu wyrobów budowlanych - na wniosek podmiotu kompletującego zestaw. Europejskie aprobaty techniczne (ETA) stanowią - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych

Blokada błędnego położenia klamki

to element dodatkowego wyposażenia okna wykluczający błędy w jego obsłudze. Element ten przy zamykaniu okna umożliwia zawsze dokładne usytuowania skrzydła względem ościeżnicy (zapobiega opadaniu skrzydła po stronie klamki). Eliminuje również ryzyko wyczepienia się skrzydła z zawiasów. Gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i trwałość zastosowanego okucia. Cokół drzwiowy (Odkopnik) to dodatkowy poziomy element konstrukcyjny znajdujący się w dolnej części skrzydła drzwi balkonowych – na ramiaku poziomym. Zwiększa sztywność drzwi balkonowych oraz ogranicza możliwości uszkodzenia lub zabrudzenia szyby

Ciepła ramka

to element dystansowy w szybie zespolonej, który zmniejsza straty energii cieplnej przenikającej przez okno oraz poprawia jego izolację akustyczną. Zastosowanie jej w pakiecie szybowym powoduje również zmniejszenie kondensacji powierzchniowej pary wodnej na szybie termoizolacyjnej

Efekt podwójnej szyby

zjawisko odkształcania się (wklęsłości lub wypukłości) powierzchni szyby prowadzące do zniekształceń optycznych, spowodowane różnicą ciśnień wewnątrz szyby a środowiskiem zewnętrznym, temperatury w danej chwili i temperatury panującej w miejscu produkcji, wysokości nad poziomem morza między miejscem produkcji a montażu szyby zespolonej. Efekt ten jest prawidłowością dla wszystkich szyb zespolonych i świadczy o ich wysokiej jakości (szczelności)

Fusing

to grawitacyjne wyginanie szkła w specjalnych piecach pozwalające na uzyskanie wypukłego efektu dekoracyjnego. Tą techniką możliwe jest również połączenie szkieł w różnych kolorach

Framuga

to wnęka w ścianie, w której osadzone jest okno lub drzwi. Występuje między licem wewnętrznym ściany i płaszczyzną zewnętrzną osadzenia

Glif

to ukośne ścięcie krawędzi. Dla elementu budynku - np. słupa, filaru, belki tzw. fazowanie. Przy otworze okiennym (czasem drzwiowym) ukośne poprowadzenie ościeży - glifowanie. Glifowanie przy otworach okiennych pozwala na lepsze oświetlenie wnętrza

Hamulec rozwarcia sterowany klamką

pozwala stabilnie zablokować otwarte skrzydło okna na wybraną szerokość rozwarcia. Wystarczy jednym ruchem ręki przekręcić klamkę o 45 stopni do dołu. Pozwala to intensywnie przewietrzyć mieszkanie bez obaw, że nagły podmuch wiatru zatrzaśnie okno

Heat -Soak Test (HST)

Dodatkowa obróbka termiczna szkła hartowanego, której celem jest wyeliminowanie przypadkowych samoczynnych pęknięć szyb

Izolacyjność akustyczna

to zabezpieczenie wnętrza pomieszczenia przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z zewnątrz. Izolacja akustyczna jest definiowana jako różnica poziomów natężenia dźwięku po dwóch stronach przegrody.

Lukarna

jeden z dwóch głównych (obok okna połaciowego) sposobów doświetlenia poddasza. To pionowe okienko na dachu pojawiło się w architekturze gotyku we Francji. W okresie baroku najbardziej ozdobne, od XIX w. stopniowo pozbawiane detali architektonicznych, stosowane do dnia dzisiejszego, zachowało swoją praktyczną rolę.

Nadproże

to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymującej konstrukcję nad drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli. W budynkach współczesnych całkowicie ukryty i niewidoczny spod warstw wykończeniowych

Nawiewnik higrosterowany

to niewielkie urządzenie wyposażone w czujniki dostosowujące wymianę powietrza w mieszkaniu do aktualnych potrzeb. Wskaźnikiem decydującym o ilości doprowadzonego i usuniętego powietrza jest wilgotność względna panująca w pomieszczeniach. Nawiewniki (w zależności od rodzaju) mogą być mocowane w skrzydle lub ościeżnicy. Składają się z części zewnętrznej- chroniącej przed deszczem i owadami oraz wewnętrznej, w której znajduje się system sterujący przepustowością nawiewnika.

Ościeżnica

to drewniana rama okienna lub drzwiowa osadzana w otworze budowlanym (ościeżu) służąca do umocowania skrzydeł lub zespołu szybowego. Składa się z elementów poziomych: górnego – nadproża i dolnego – progu oraz elementów pionowych – stojaków

Okapnik

Kształtowy profil rynnowy wykonany ze stopu aluminium i tworzywa termoizolacyjnego, umieszczony w dolnej części ramy okna. Służy do odprowadzania wody opadowej spływającej po skrzydle. W rynnie okapnika są wykonane w tym celu otwory (o wymiarach 4x30 lub 5x20) w ilości 4 sztuki na 1 m długości profilu. Okapnik wyposażony jest w dostosowane do jego kształtu 2 zaślepki tworzywowe

Okucia antywłamaniowe

Okucia zabezpieczające okna i drzwi przed wyważeniem i utrudniające próby włamania do pomieszczenia. W zależności od klasy odporności anty wyważeniowej zabezpieczają przed użyciem siły typu kopnięcie, naskoczenie, pchnięcie barkiem (klasa WK1); narzędzi takich, jak śrubokręt, szczypce, obcęgi, kliny (klasa WK2)

Okucia obwiedniowe

to układ metalowych cięgien, popychaczy i zaczepów montowanych w rowkach okuciowych skrzydeł okiennych oraz wrębach ościeżnic. Mechanizmy okucia wprawiane są w ruch za pomocą klamki. Cięgna i popychacze uruchamiają rolki ryglujące okuć. W czasie otwierania okna obrót klamki powoduje ruch cięgien i popychaczy, które odryglowują skrzydło. Po odryglowaniu - w zależności od kąta obrotu klamki - skrzydło można uchylić, rozewrzeć lub przesunąć. W czasie zamykania i powrotu klamki do pozycji wyjściowej rolki ryglujące współpracują odpowiednio z gniazdami zaczepów zamontowane na ościeżnicach

Okiennica

montowana jest na zewnątrz lub od wewnątrz jako zabezpieczenie okna. Okiennice mają kształt dwu- lub wieloskrzydłowych drzwiczek pełnych, z żaluzją lub z otworami, otwieranych na ścianę. Najczęściej wykonywane są z drewna, stali, aluminium lub PVC

Okno połaciowe

to okno montowane w połaci dachowej, które ma za zadanie doświetlać poddasze. Otwierane najczęściej przez obrót dookoła poziomej osi przechodzącej przez środek okna

Okna kolankowe

przeznaczone są do montażu w ścianie pionowej na poddaszu (kolankowej) stanowiąc dodatkowy element „przedłużający” okno dachowe. Dzięki zastosowaniu tego typu okien poprawiamy doświetlenie pomieszczenia i zwiększamy pole widzenia. Okna kolankowe mogą być połączone z oknami dachowymi o dowolnej konstrukcji

Okno klapowe

okno połaciowe wraz ze skrzydłem obracającym się wokół jego górnej krawędzi. Taka konstrukcja pozwala swobodnie wyglądać przez otwarte okno. Montowane na dachach o kącie nachylenia od 7 do 65 stopni oraz w dachach płaskich, jeśli zastosowany zostanie odpowiedni kołnierz uszczelniający.

Pochwyt i zatrzask do drzwi balkonowych

umożliwia przy wychodzeniu na zewnątrz pomieszczenia na stabilne domknięcie drzwi. By wrócić z balkonu lub werandy do domu, wystarczy lekko pchnąć drzwi do środka. Odpoczywając na balkonie nie musimy narażać mieszkania na przeciągi i „łomotanie” drzwi o ościeżnicę

Poprzeczka (Przewiązka)

to poziomy element konstrukcyjny skrzydła drzwi balkonowych, osadzony za pomocą czopów w jego pionowych ramiakach. Zastosowana tego elementu powoduje podwyższenie sztywności skrzydła oraz podział dużego zespołu szybowego na dwie części

Próg

jest to dolny poziomy element ościeżnicy. Próg okna wyposażony jest w termookapnik.W przypadku drzwi zewnętrznych - element drewniany lub aluminiowy. Spełnia między innymi rolę uszczelniającą i izolacyjną (przekładka termiczna w progach aluminiowych). W przypadku drzwi wewnętrznych – element technologiczny

Ramiak

to element konstrukcji skrzydła drzwiowego, inaczej zwany szkieletem. Decyduje o jego stabilności. Przy drzwiach zewnętrznych wykorzystywany jest zazwyczaj ramiak drewniany lub metalowy; przy drzwiach wewnętrznych - z drewna klejonego warstwowo.

Ramka dystansowa

jest to element rozdzielający poszczególne szyby w izolacyjnej szybie zespolonej; najczęściej wykonana jest z aluminium; w nowoczesnych szybach zespolonych ramka dystansowa wypełniona jest higroskopijnym absorbentem wilgoci.

Samozamykacz

jest to o element, który służy do samoczynnego domykania się skrzydła do ościeżnicy. Zazwyczaj jest używany w drzwiach pomieszczeń użyteczności publicznej.

Szprosy

to inaczej pionowe i poziome elementy dzielące szybę okienną. Służąc jedynie dekoracji, nie pełnią funkcji konstrukcyjnej. Nadają oknom elegancki a zarazem niepowtarzalny wygląd. Można wyróżnić:

- Szprosy wewnątrzszybowe - stanowią element pakietu szybowego, na stałe zamocowane w ramce międzyszybowej. Mogą być oklejane powłoką drewnopodobną lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL. Istnieje możliwość zastosowania kolorystyki dwubarwnej - inny kolor jest widoczny od wewnątrz, a inny od zewnątrz pomieszczenia.

- Szprosy naklejane PCV - na szybę imitują oddzielne pakiety szybowe z ramką aluminiową wewnątrz pakietu szybowego, która dzieli szybę zgodnie z podziałem, jaki tworzą elementy PCV.

- Szprosy wiedeńskie przeznaczone do stolarki drewnianej imitują oddzielne pakiety szybowe z aluminiową

Skrzydło

ruchoma część okna lub drzwi zamocowana w ościeżnicy. Możemy wyróżnić:

- Skrzydło lewe - ruchoma część okna z zawiasami z lewej strony w widoku od wewnątrz mieszkania (widok od strony zawiasów).

- Skrzydło prawe - ruchoma część okna z zawiasami z prawej strony w widoku od wewnątrz mieszkania (widok od strony zawiasów)

Szyba antywłamaniowa klasy P4

składa się z 2 warstw szyb, pomiędzy którymi znajduje się folia antywłamaniowa. Od strony pomieszczenia znajduje się pojedyncza tafla zwykłego szkła grubości 4 mm, potem ramka dystansowa, a od zewnątrz dwie (lub więcej) tafle szkła połączone specjalną folią. Dzięki folii szyba po rozbiciu nie rozsypuje się na drobne kawałki. W miejscu uderzenia powstają promieniście rozchodzące się pęknięcia. Szyba antywłamaniowa jest odporna na przebicie i rozbicie tępym lub ostrym narzędziem

Szyby

- Szyba dźwiękochłonna redukuje przenikanie hałasu do pomieszczenia.

- Szyba ornamentowa jest z jednej strony gładka, a z drugiej posiadająca charakterystyczne regularne wzory.

- Szyba refleksyjna to szyba barwiona (powlekana tlenkiem metalu) posiadająca właściwości odbijania promieniowania słonecznego.

Ślemię

Poziomy element konstrukcyjny ościeżnicy umieszczony na stałe między progiem a nadprożem, dzielący ją na część górną i dolną. Ślemię jest połączone ze stojakami ościeżnicy za pomocą czopów. W ościeżnicy drzwiowej rozdziela nadświetle od drzwi

Termoizolacyjność

Zastosowanie wielokomorowych profili, termoizolacyjnych szkleń oraz wypełnień drzwiowych zapewnia ograniczenie strat ciepła. Nieszczelne okna oraz niska termoizolacyjność szyb są kolejnym powodem spadku temperatury w pomieszczeniu - poprzez okna tracimy około 15-25% ciepła

Uchwyt antypaniczny

to specyficzny rodzaj klamki używany przy drzwiach pomieszczeń publicznych, w których odbywa się duży ruch. Otwarcie drzwi następuje poprzez naciśnięcie na poprzecznie umocowany uchwyt drążkowy. Takie rozwiązanie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację, np. w razie pożaru.

Wizjer panoramiczny

Szerokokątny wizjer, o kącie widzenia do 200o, montowany w drzwiach zewnętrznych.

Zamki wpuszczane

stosowane są w budownictwie ogólnym do zamykania drzwi lewych lub prawych jedno- i dwuskrzydłowych. Są powszechnie stosowane przez producentów stolarki drzwiowej. Szeroka oferta wymiarowa oraz możliwość łatwej zmiany (w nowych modelach) "kierunku pracy" zamka (lewy - prawy) pozwalają na ich stosowanie w każdych drzwiach i w miejsce każdego zamka tego typu.

zobacz mapkę dojazdu

okna pcv
okna pcv
Ślemię
- poziomy element konstrukcyjny ościeżnicy umieszczony na stałe między progiem a nadprożem, dzielący ją na część górną i dolną. Ślemię jest połączone ze stojakami ościeżnicy za pomocą czopów. W ościeżnicy drzwiowej rozdziela nadświetle od drzwi

Słownik branżowy